Komu przysługuje zachowek? Przypadki kiedy przysługuje i komu nie przysługuje zasiłek

Często zastanawiamy się nad kwestią podziału majątku po śmierci bliskiej osoby. W tej sytuacji ważnym zagadnieniem jest zachowek, który ma na celu ochronę interesów najbliższych spadkobierców. Warto poznać, komu przysługuje zachowek, w jakich sytuacjach oraz kiedy może być on z żądaniem odrzucony. Oto przegląd przypadków, które pomogą Ci lepiej zrozumieć tą tematykę.

Komu przysługuje zachowek? Ogólna zasada

Zachowek to instytucja prawna, która ma na celu ochronę interesów najbliższych spadkobierców zmarłego. Tak więc, pytanie komu przysługuje zachowek? Otóż przysługuje on zstępnym zmarłego, czyli dzieciom i wnukom, małżonkowi oraz rodzicom zmarłego. Zastanawiasz się może kiedy przysługuje zachowek? Odpowiedź jest prosta – w sytuacji, gdy spadkodawca nie uwzględnił ich w testamencie lub gdy wartość otrzymanego spadku jest niższa od wartości ustawowego zachowku.

Sytuacje, w których przysługuje zachowek

Czasami zachodzi potrzeba skorzystania z takiego przywileju. Poniżej przedstawię najbardziej charakterystyczne sytuacje, w których możemy mówić o tym, że przysługuje zachowek:
1. Spadkobierca, który powinien być objęty ustawowym dziedziczeniem, nie został uwzględniony w testamencie lub jego część spadku została zmniejszona.
2. Jeśli wartość otrzymanego przez spadkobiercę spadku jest niższa od wartości ustawowego zachowku.
3. Zgłoszenie żądania zachowku przez małżonka zmarłego, który wystąpił z roszczeniem o zachowek na podstawie przysługującego mu prawa.

Komu nie przysługuje zachowek?

Należy też zwrócić uwagę na to, komu nie przysługuje zachowek. Otóż, nie przysługuje on:
1. Osobom, które nie są zstępnymi, małżonkiem lub rodzicami – czyli np. rodzeństwu, dalszym krewnym.
2. Osobom, które zostały wydziedziczone przez spadkodawcę. W takim przypadku, osoba wydziedziczona nie będzie miała prawa to żądania zachowku.

Kiedy zachowek może być żądany?

Zachowek można żądać w ciągu 3 lat od momentu, w którym spadkobierca ustawowy dowiedział się o swoim uprawnieniu do świadczenia.

Odrzucenie żądania zachowku

Czy są sytuacje, kiedy żądanie zachowku może być ograniczone lub odrzucone? Oczywiście tak. Przykładowo może to się zdarzyć:
1. gdy spóźniony spadkobierca zgłasza żądanie zachowku po upływie wspomnianego okresu trzech lat,
2. gdy spadkobierca, który rości sobie prawo do zachowku, ustanowiony jest za bezdzietnego i jednocześnie zdolnego do spadkobrania małżonka spadkodawcy lub,
3. gdy osoba żądająca zachowku nie jest w stanie udowodnić swojego zaistniałego prawa.

Co z zasiłkiem?

Zasiłek to świadczenie pieniężne, które przysługuje na określonych zasadach np. zasiłek rodzinny, zasiłek chorobowy czy zasiłek macierzyński, w przypadku zachodzi nawiasem mówiąc pytanie komu przysługuje zasiłek? To odrębna kwestia, niezwiązana bezpośrednio z zachowkiem, więc warto sprawdzić warunki przyznawania zasiłków w danym zakresie lub kierować się dokumentacją dostarczaną przez urzędy świadczące takie świadczenia.

Podsumowanie

Zachowek to sposób ochrony bliskich krewnych, który pozwala im na uzyskanie części spadku, której mogliby się spodziewać jako spadkobiercy ustawowi. Jego przysługiwaniemu mogą kierować zstępni, rodzice oraz małżonek zmarłego. Warto znać swoje prawa oraz pilnować terminów związanych z żądaniem zachowku.

Zabezpieczenie interesów najbliższych spadkobierców

W sytuacji, gdy zastanawiasz się, komu przysługuje zachowek, warto pamiętać, że jest to instytucja prawna chroniąca bliskich krewnych zmarłego. Zachowek przysługuje zstępnym (dzieciom, wnukom), małżonkowi oraz rodzicom osoby zmarłej. Kiedy przysługuje zachowek? Przede wszystkim wtedy, gdy spadkodawca nie uwzględnił spadkobiercy ustawowego w testamencie lub wartość przekazanego spadku jest niższa od wartości ustawowego zachowku.

Chociaż zachowek ma na celu ochronę interesów najbliższych spadkobierców, są jednak sytuacje, w których nie przysługuje zachowek. Dotyczy to osób spoza ustawowych krewnych (np. rodzeństwo) lub wydziedziczonych spadkobierców. Żądanie zachowku można zgłaszać w ciągu 3 lat od momentu, gdy spadkobierca ustawowy dowiedział się o swoim uprawnieniu do tego świadczenia.

W odniesieniu do pytań na temat zasiłków, warto pamiętać, że temat ten nie jest bezpośrednio powiązany z zachowkiem i należy zasięgnąć informacji od odpowiednich instytucji na temat warunków przyznawania poszczególnych świadczeń (np. zasiłek rodzinny, zasiłek chorobowy itp.).

Zachowek to sposób na zabezpieczenie interesów najbliższych spadkobierców, który gwarantuje im otrzymanie przynajmniej części spadku zgodnie z ustawowymi przepisami. Dobra znajomość swoich uprawnień oraz terminów zgłaszania żądań zachowku to klucz do skorzystania z tego przywileju.

Total
0
Shares
Prev
Najlepszy sposób na napisanie wniosku do sądu: poradnik krok po kroku

Najlepszy sposób na napisanie wniosku do sądu: poradnik krok po kroku

Zdarza się, że może zajść konieczność napisania wniosku do sądu, np

Inne, polecane artykuły w serwisie